About

Reiki Home continues to develop, breathing life into the concept of a global community.

Doelverklaring

De Reiki Foundation International (RFI) is een non-profit organisatie in de Verenigde Staten. De RFI biedt mogelijkheden om in Reiki te zijn en in blijdschap en levendigheid met elkaar samen te werken. De RFI draagt de visie van Reiki Home terwijl die zich blijft ontwikkelen. Ze ademt leven in het idee van een wereldgemeenschap.

De doelverklaring die het bestuur van de RFI heeft aangenomen is: om dienstbaar te zijn aan de wereld door mensen te scholen in manieren waarop de beoefening van Reiki een manier van leven creëert die bevorderlijk is voor mentale, emotionele, fysieke en spirituele gezondheid waarin alle leven tot bloei komt. Als toelichting en verklaring op de betekenis van de doelverklaring willen we daaraan toevoegen:

Onze inspiratie is Reiki – universele levensenergie.

Onze missie is de wereldwijde Reikigemeenschap uit te nodigen om deel te nemen aan het creëren van een heilige ruimte waar iedereen verwelkomd, gerespecteerd en gevoed wordt, waarbij onze universele verbondenheid wordt omarmd.

Onze doelstelling is om Reiki Home te blijven manifesteren en bevorderen door…

Virtuele en fysieke heilige ruimten te creëren waar mensen bijeenkomen en zich met elkaar verbinden.

Gelegenheden te bieden om Reiki en regeneratieve principes te leren en te ervaren.

Ruimten te bieden waar de authentieke rol van heler, een toegewijde verbonden gemeenschap en het uiten van dankbaarheid door middel van dienstbaarheid worden verkend en erkend.

Een nalatenschap op te bouwen voor toekomstige generaties.

De Kiesraad kiest het Bestuur, dat het werk van Reiki Foundation International leidt. Het bestuur benoemt de Creatief Directeur van Reiki Home om dit werk te overzien.

Gereglementeerde vrijwilligersteams ondersteunen het werk van Reiki Home. De teams zijn:

Kernteam, Akademia-team, Communicatieteam, Directieteam, Vertaalteam, Trinidad-team, Nieuwsbriefteam, Websiteteam, en Samen in Reiki-team.

Trinidad Conference

My Gift of Gratitude