Board of Directors

Reiki Home continues to develop, breathing life into the concept of a global community.

Bestuur

Het bestuur bepaalt beleid en procedures, overziet programma’s en financiële zaken, verzekert correct beheer en gebruik van activa en passiva en houdt toezicht op de Creatief Directeur van Reiki Home. Het bestuur handelt in overeenstemming met de staats- en federale wetten van de Verenigde Staten.

De bestuursleden worden gekozen door de Kiesraad en dienen gedurende een termijn van drie jaar. Leden kunnen meer dan één termijn zitting hebben. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur houdt wekelijkse bijeenkomsten, een virtuele bijeenkomst in maart die drie dagen duurt en een 8-daagse bijeenkomst (in levenden lijve) in de herfst voor de algemene jaarvergadering.

De Kiesraad kiest plaatsvervangende bestuursleden die een termijn dienen van één jaar. Deze nemen aan alle bestuursvergaderingen deel en zijn bereid om als bestuurslid te dienen in het geval dat een van de gekozen bestuursleden aftreedt. Als plaatsvervangend bestuurslid hebben ze geen stem in de besluiten die worden genomen.

Robert KrampsNederland
Voorzitter

Peter Coates-BuglearVerenigd Koninkrijk
Vicevoorzitter

Grainne Warner,Verenigd Koninkrijk
Penningmeester

 

Donna StetserVerenigde Staten
Secretaris

Birgit Knorr,  Verenigde Staten
Lid

André Baptista, Brazilië
Lid

Christopher TellezVerenigde Staten
Lid

Trinidad Conference

My Gift of Gratitude