Board of Directors

Reiki Home continues to develop, breathing life into the concept of a global community.

André Baptista

Plaatsvervangend bestuurslid, Brazilië

Het grootste plezier in mijn leven is mijn dochtertje, Gabriella. Het gezin is altijd extreem belangrijk voor me geweest. Als 10-jarige nam ik veel verantwoordelijkheden op me om het gezin te ondersteunen. Toen ik 13 was, scheidden mijn ouders en werd er een beroep op me gedaan om nog meer voor het gezin te doen. Reiki is ook een gezins-ding. Mijn moeder was Reikimaster en het is zij die me heeft ingewijd in de eerste en tweede graad. Ik ken Reiki al achtentwintig van mijn zevenendertig jaar op deze planeet.

Toen mijn moeder voor het eest Reiki net Reiki had gedaan, had ik er totaal geen belangstelling voor. Ik was een echte tiener. Meer geïnteresseerd in meisjes en sport! Op een dag verbrandde ik mijn hand heel erg met kokend water. De pijn was erg hevig. Mijn moeder zei: “Geef me je hand en ik zal je behandelen.” Na 30 minuten Reiki voelde ik geen pijn meer. Toen de behandeling was afgelopen, was er niet eens een litteken. Die dag erkende ik mijn moeder als healer en werd ik nieuwsgierig naar Reiki.

In 1997 zou ik voor een reis van zes maanden naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Mijn moeder zei: “Ga zitten, voordat je vertrekt moet ik je inwijden in de eerste graad van Reiki.” Ik stemde toe. Meteen voelde ik een diepe verbinding met de energie, het was enorm! Plotseling besefte ik dat ik de kans had om een healer te worden! Ik wilde onmiddellijk ingewijd worden in de tweede graad. Maar mijn moeder zei dat ik moest oefenen. Ze wijdde me in de tweede graad in toen ik terugkeerde naar Brazilië.

Mijn moeder stierf in 2004. Een aantal jaren voelde ik me afgescheiden van mijn Reikibeoefening.

In 2011 kreeg mijn vrouw trombose in haar been en moest twaalf dagen naar het ziekenhuis. In die tijd gaf ik haar Reiki en vertrouwde erop dat het haar zou genezen. Dat deed het. Het was een wonder! Dit wonder overtuigde me ervan dat Reiki het belangrijkste deel van mijn leven is. Ik besloot Reikimaster te worden. Op het moment ben ik aan het leren Reikimaster te worden.

“Ik geloof dat het mijn missie op aarde is om de planeet te helen zodat mijn dochter een betere omgeving heeft voor haar leven. Reiki Home is een voertuig om dit doel te verwezenlijken. Reiki Home brengt alles bij elkaar om de planeet te helen.” ~ André Baptista, Brazil

Trinidad Conference

My Gift of Gratitude