Beginnings

The Story of Reiki Home

Het Begin: Het verhaal van Reiki Home

Reiki Home begon als een klein zaadje, een concept zwanger met potentieel, een resultaat van de levende ervaring van Reikistudenten van de hele wereld. Wat hun cultuur of taal ook is, Reikistudenten zeggen vaak dat hun beoefening – individueel of in een groep – hen verbindt met een gevoel van thuiszijn. Het verlangen naar thuiszijn vindt uitdrukking in gedichten, kunst, verhalen en liederen.

Tijdens een retraite die in 2009 door Phyllis Furumoto en Paul Mitchell werd georganiseerd, werden de deelnemers in vier groepen verdeeld. De “Home-groep” werd gevraagd om de volgende vragen te onderzoeken: Heeft Usui Shiki Ryoho de behoefte aan of het verlangen naar een “thuis”? Zo ja, hoe kan zich dat manifesteren? De discussie in die eerste bijeenkomst was zo levendig dat sommige leden besloten om in hun vrije tijd samen te komen en de energie van “home” groeide.

Die avond presenteerde de Home-groep een visie van Home als een plaats waar

• alle studenten welkom zijn.
• studenten fysiek of virtueel samenkomen.
• Reiki wordt gedeeld in een veilige, ondersteunende en vertrouwde omgeving.

De groep besprak ook de behoefte aan een plaats waar historische documenten en foto’s gearchiveerd zouden kunnen worden, alsook het verlangen naar een website die voor alle studenten beschikbaar zou zijn. Deze groep verplichtte zich om de energie van “Home” tot de volgende jaarvergadering te “dragen” en op die manier werd de verbintenis geactiveerd, bewust en uitdrukkelijk.

Gedurende dat jaar kwam de Home-groep bijeen en de leden onderzochten hun ervaringen en de betekenis van het woord “home”. Ze erkenden dat “home”:

• gevonden wordt in relatie met onszelf en met elkaar.
• een staat van zijn is met onszelf, met anderen en met de wereld.
• uitgedrukt wordt in bijeenkomsten van studenten, die over de hele wereld plaatsvinden.

In het verlangen om hun reis uitdrukking te geven vroeg de groep aan Elaine Andres om een definitie van home te creëren. Het gedicht Thuis drukt verschillende vormen uit van de behoefte aan steun, veiligheid, aanvaarding en liefde.

De “Home”-groep deelde hun ervaringen van dat jaar gedurende de retraite van 2010. De energie die door de groep werd gevoed en uitgedrukt, zocht aansluiting en raakte de harten en zielen van de deelnemers. De discussie was levendig en vibrerend. Energie vulde de ruimte en het verlangen naar home groeide.

Gedurende het daaropvolgende jaar droeg de groep de energie voor “Home” en bleef luisteren of ze aanwijzingen kregen. Door het doen van het “hartwerk” dienden zij de wereldwijde gemeenschap en vertrouwden ze erop dat “Home” zich op zijn eigen manier en zijn eigen tijd zou ontwikkelen.

Naarmate de groep zich meer op onbekend terrein begaf, dienden nieuwe onderwerpen zich aan. Zoals de pijn die werd gevoeld wanneer we ons buiten onze comfortzone begaven en de uitnodiging van Reiki om mededogen uit te drukken. De groep realiseerde zich dat Home te maken heeft met het groeien van een bewustzijn van “home” binnen onszelf en onze gemeenschap.

Meer dan twee jaar lang zorgde de Home-groep voor het zaadje en de energie van “Home”. Gedurende die tijd van zorg breidde de energie zich uit en raakte de harten en zielen van anderen. Met de erkenning dat hun werk was voltooid, vierden ze hun reis van leren door opnieuw te formuleren dat:

• iedereen welkom is
• mededogen essentieel is voor groei.
• elk individu een onmisbaar deel is van het geheel.
• De schijnbare tegenstelling tussen verschil en eenheid kan bestaan.

Zij vierden dat het kleine zaadje vorm had aangenomen en Home nu een grotere container nodig had. Het werk en de energie werden doorgegeven aan het bestuur van de Reiki Foundation International, met de bedoeling dat het verder zou rijpen en vrucht zou dragen.

Reiki Home leeft en het avontuur gaat door.

Home poem

Reiki Home: A Conversation

Creating Presence

Reiki Home in Motion

Trinidad Conference

My Gift of Gratitude