A Conversation

Reiki Home ~ An Unfolding Journey!

Reiki Home: Een Gesprek

Veel mensen beschrijven hun ervaring met Reiki als een “thuiskomen”. Neem deel aan een levend gesprek met studenten vanuit de hele wereld en deel je ervaring van Reiki Home.

Geniet van de vele kleuren en uitdrukkingen van “Reiki Home.”

“Reiki Home is a plek vanwaar ik het me kan veroorloven genereus te zijn. We kunnen van andere mensen met Reiki leren. Reiki home is echt een waterpoel voor Reiki.” ~ Rick Bockner, Canada

“Reiki Home nodigt ons uit tot het mysterie en het avontuur terwijl het zich voortdurend openbaart en groter wordt.” ~ Grainne Warner, VK

“Reiki Home nodigt ons uit om buiten onze waarnemingen en veronderstellingen over het leven te treden en naar ons leven te kijken in relatie tot alles wat bestaat en hoe we deel kunnen nemen aan co-creatie.” ~ Birgit Knorr, VS

“Reiki Home draagt een toekomstbeeld van inclusie. Reiki roept ons om een pad van verzoening te worden in de wereld. ~ Laurence Fontaine, Mexico

“Reiki Home is een nieuwe manifestatie van Reiki. Allemaal hebben we Reiki Home in onszelf en ieder van ons draagt slechts een deel van het idee van Reiki Home. Net zoals met de beoefening zal de manifestatie van Reiki Home zijn wat we samen creëren. Wij zijn de belichaming van Reiki. Wij zijn het hele lichaam, en tegelijkertijd deel van het lichaam.” ~ Carlos Sánchez, Argentinië

“Degenen die betrokken zijn bij Reiki Home willen als actieve, wereldwijde gemeenschap de Reikiprincipes leven.” ~ Elaine Andres, VS

“Reiki Home gaat over het beantwoorden van de hunkering van de wereld om zich met respect en integriteit te verenigen terwijl we werken aan vrede, veiligheid en aan een verbinding met ons centrum.” ~ Scott Howlett, Australië

“Ik geloof dat het mijn missie op aarde is om de planeet te helen zodat mijn dochter een betere omgeving heeft voor haar leven. Reiki Home is een voertuig om dit doel te verwezenlijken. Reiki Home brengt alles bij elkaar om de planeet te helen.” ~ André Baptista, Brazilië

“Reiki Home is een bewust geconcentreerd Reikiveld dat de levensenergie versterkt en de beoefening regenereert.” ~ Ben Haggard, VS

“Reiki Home geeft mensen een veilige plek om Reiki te begrijpen en onderzoeken zodat de nalatenschap in de toekomst gedijt.” ~ Tripuri Dunne, VK

“Reiki Home is een toetssteen, een stiltepunt, een heilige plek van samenkomst en gemeenschap.” ~ Astrid Milvi Bagwitz, Estland

“In het verleden dacht ik over Reiki Home als een plek waar ik steeds maar weer naartoe zou willen komen. Onlangs realiseerde ik me dat ‘thuis’ een plek is die ik niet wil verlaten. Ik voel me thuis in mijzelf. Dat is een geweldig gevoel voor mij.”~ Nur Stepanova, Russische Federatie

“Reiki is een universele energie die ons allen verbindt. Reiki wordt beschermd, gevoed en in stand gehouden in Reiki Home.” ~ Peter Coates-Buglear, VK

“Reiki Home is een uitdrukking van de beweging van het leven. Het is een kans en een uitnodiging om naar een nieuwe manier van denken en leven te gaan, die regeneratief is en het mogelijk maakt dat alle leven gedijt.” – Donna Stetser, VS

“Reiki Home helpt me mezelf te verbinden met mijn innerlijk gevoel van verkenning en ontdekking.” ~ Scott Howlett, Australië

Laat je stem horen

Trinidad Conference

My Gift of Gratitude