Sharing about Reiki

Reiki Home ~ An Unfolding Journey!

Over Reiki

Mikao Usui legde in het begin van de twintigste eeuw in Kyoto, Japan, de grondvesten van deze traditie. Sindsdien is Reiki wereldwijd tot bloei gekomen.

Het Japanse woord Reiki bestaat uit twee ideeën: rei en ki. Doorgaans wordt rei opgevat als universeel en geest, ki wordt opgevat als energie. Gecombineerd vertegenwoordigen de twee ideeën universele energie/levenskracht die het lichaam met leven vult.

Reiki valt moeilijk te definiëren, omdat er veel manieren zijn om het uit te leggen. Zo is Reiki een algemene term die naar een helende beoefening verwijst. De beoefening wordt onderwezen door Reikimasters / leraren die zijn geschoold in de traditie die van master op student wordt doorgegeven.

Reiki verwijst ook naar de energie die in de beoefening wordt gedeeld. Er zijn veel systemen van Reikibeoefening en veel manieren om de energie te delen.

We vieren de grote diversiteit waarvan we hopen dat die in deze levende conversatie tot uitdrukking komt. Hieronder laten veel mensen weten hoe Reiki zich in hun leven manifesteert. We nodigen je uit mee te doen aan dit gesprek, dat ons begrip van Reiki steeds verder zal verduidelijken.

Hoe heeft Reiki zich in jouw leven gemanifesteerd?

Wat betekent Reiki voor jou?

Hoe zou jij Reiki aan iemand anders uitleggen?

Dit zijn slechts enkele vragen die ons naar een diepere plek van bespiegeling kunnen brengen. Vanuit deze diepere plek zullen we een fundament van gemeenschappelijkheid bouwen dat is gebaseerd op ons begrip van de universele energie/levenskracht die onze diversiteit ondersteunt.

Trinidad Conference

My Gift of Gratitude